בס"ד


מס. סידורי:1131

אי הבנה בסיכום עבודת דפוס

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב גולדברג אליהו
הרב קרויזר מנחם
תקציר:
הנתבע הזמין אצל התובע עבודת דפוס, חתם על דוגמה מסוימת ואמר לתובע להמתין לאישור סופי, התובע ענה שהנתבע יהיה בקשר עם הגרפיקאית. הנתבע חשב שהגרפיקאית תמתין לאישורו הסופי ואילו התובע התכוון שהנתבע יודיע לגרפיקאית להמתין לאישור הסופי. התובע דורש לפחות את דמי העלות. הנתבע טוען כי הוא יכול להשתמש בכרטיסים כפי שהודפסו אלא שהדבר דורש ממנו התפשרות וטרחה ואף הוצאות.
פסק הדין:
בית הדין פישר בין הצדדים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

תיק מספר: 102-09

פסק דין

הנתבע הזמין אצל התובע שבבעלותו בית דפוס, עבודת דפוס מסוג כרטיסי ביקור מגנטים: 5000 יח' בעלות של 1000 ₪.

הנתבע אישר את העיצוב של המגנטים בחתימת ידו על דוגמא, אלא שהורה לתובע להמתין לאישור סופי.

התובע הורה לנתבע להיות בקשר עם הגרפיקאית שבאחריותה העבודה, אלא שהנתבע הבין שעליו להודיע לגרפיקאית על אישורו הסופי להדפסת העבודה בעוד שהתובע התכוון שהנתבע יודיע לגרפיקאית על רצונו להשהות את הדפסת העבודה עד לאישורה הסופי.

הנתבע טוען כי העבודה כפי שבוצעה יש באפשרותו להשתמש בה אך היא דורשת ממנו טרחה והתפשרות וכן הוצאות נלוות.

התובע טוען כי המקובל בעולם הדפוס שבעת שחותמים על אישור הגרפיקה, ישנו אישור מידי להדפיס. וכי עלויות ההדפסה עבורו עומדות על סך 700 ₪.

בית הדין התרשם, כי חלה אי הבנה מצערת בין הצדדים ולא היתה כל כוונה משום צד להזיק לחברו.

אי לכך בית הדין פוסק לפשר בין הצדדים, והנתבע ישלם לתובע סך 600 ₪ לא יאוחר מ 14 יום ממתן פסק הדין.

     הרב יצחק שרבאני שליט"א         הרב אליהו גולדברג שליט"א         הרב מנחם קרויזר שליט"א  

אב"ד                                        דיין                                    דיין

תגיות

נושאים