בס"ד


מס. סידורי:1130

צלם שהחסיר תמונות באונס

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב גולדברג אליהו
הרב קרויזר מנחם
תקציר:
התובע הזמין את הנתבע לצלם בחתונת ביתו ובמסגרת זו כמה עבודות. התובע שלם את מרבית הסכום. התובע טוען כי חסרות תמונות רבות וכי הנתבע נתן שירות לא טוב וכן טוען כי חסרות כמה עבודות שהוזמנו ולא בוצעו. התובע טוען כי אכן חלק מהתמונות נמחקו באונס אך התמונות שנותרו מספיקות וכי העבודה התעכבה שלא באשמתו, הן בגלל שאביו בבי"ח והן בגלל שהתובע לא עשה את שלו להשלמת ההזמנה. בית הדין פסק בפסק ביניים כי הצדדים ישלימו את חלקי העסקה ויחזרו עם השגותיהם. התובע דורש להמנע מתשלום היתרה שלא שולמה כפיצוי על התמונות החסרות. הנתבע דורש לקבל תשלום מלא בטענה שבצע עבודה ראויה.
פסק הדין:
בית הדין פטר את התובע מסכום מסוים כפיצוי לחסר בתמונות ופסק כי את היתרה עליו לשלם לנתבע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד אלול תשע"א

תיק מספר: 0101/09

הנדון: טענות על עבודת צילום חתונה.

טענות התובע: הזמנו את הנתבע לשמש כצלם בחתונת ביתנו בה' אדר א' תשע"א סוכם בין הצדדים על מספר פרטים ועבודות שיבצועו בתמורה לתשלום שישולם לו.

-                חלק מהעבודות בוצעו לשביעות רצוננו, אלא שאחרי החתונה הכלה התקשרה בכדי לקבל את התמונות שצולמו, ומה שקיבלנו הוא רק תמונות של הגברים ולא את התמונות של הנשים, טענת הנתבע היתה שלצערו אירעה טעות והתמונות החסרות נמחקו מהמחשב. כמו כן הנתבע אינו עונה לטלפונים שלנו ואף לא התקשר ביזמתו אלינו למרות שהבטיח לחזור.

-                דבר נוסף: את עבודת הצילום הוא נתן לפועליו למרות שהוא התחייב לצלם בעצמו.

-                דבר נוסף: אין אנו מרוצים מרמת העריכה של צילום הוידאו, ולדעתינו אינה מיקצועית.

-                לפני ארבעה חודשים הגענו אליו לביתו והוא התנצל בפנינו על כך שהעבודה התקלקלה.

-                דבר נוסף: הוא התחייב להוציא תמונות מהוידאו בתמורה לתמונות שחסרו, ולא עשה זאת.

-                הוא הבטיח לפצות אותנו ולעשות עבורנו אלבום דיגיטלי.

-                אלבום הורים 100 תמונות לכל צד לא סופק.

-                תיקון הוידאו נלקח ע"י ביתו לתיקון ולא תוקן.

-                לאחר חודש התקשרנו והוא הבטיח שלמחרת יתן את העבודה וגם את זה לא עשה.

-                אנו דורשים שהוא יחזיר את כל התשלום ששולם בס"ך 3700 ₪ פחות קיזוז עלויות שלדעתינו מקובל בס"ך 700 ₪, דהיינו ס"ך טביעתינו 3000 ₪. עלות העבודה הינה בס"ך 4700 ₪ ואלף ₪ עדיין לא שלמנו לו, ואין אנו רוצים לשלם לו.

-                אנו מבקשים גם פיצוי עבור עגמת נפש.

טענות הנתבע: ישנן כ200 תמונות נשים ולא כמו שהתובע טוען שאין כלל תמונות נשים, מעבר לזה ישנן למעלה מ2000 תמונות ובתוכן גם הרבה תמונות נשים.

-                איני יכול לענות לטלפונים בשעות הבוקר משום שאני עסוק במקצוע אחר.

-                יש לי עדים רבים שאני נותן שירות טוב.

-                הצעתי לתובע כפיצוי אלבום דיגטלי של 400 תמונות, רק שעדיין לא אושרה העבודה ע"י התובע לכן לא סופק.

-                לצערי הרב אבי נמצא בבית חולים מזה כמה חודשים וזה מנע ממני לתת שירות באופן אישי לתובע.

-                אני מתחייב כי ברגע שינתן אישור על כל העבודה והתמונות אני אספק את העבודה תוך 24 שעות עד שבוע ימים.

תובע: זה שקר אנו פנינו כמה פעמים והוא לא נענה לדרישתנו. אכן יש תמונות נשים אבל לא מתוך החלק של הריקודים של הנשים, ולא תמונות עם האורחות וחברות שלי בשולחנות.

נתבע: מבחנתי אני ספקתי את כל התמונות שנהוג לצלם אצל נשים. אני עשיתי מיון בכל התמונות ויש כל מה שאני אמור לספק, אלא שלתובע ישנן צפיות גבוהות יותר.

תובע: הכלה: נאמר לבוא ולקבל את התמונות אני הגעתי והמתנתי אצלו כמה שעות עד שהוא ישב ומיין את התמונות.

נתבע: הוידאו אינו מטושטש, אני נותן את הוידאו נשים במחיר מתנה של 200 ₪, ומבחנתי הוידאו ערוך ברמה סבירה לחלוטין ביחס למחיר. נותר לתובע יתרה לשלם 1000 ₪ .

החלטת ביה"ד: הנתבע יעביר לתובע 4 אלבומים: 400 תמונות 15*21 מחולק לשני אלבומים + אבלום דיגטלי 25*38 + 200 תמונות למשפחה 15*21, + 5 תמונות מוגדלות 30*45, וכל זה עפ"י התמונות שנבחרו ע"י התובע וימסרו לנתבע בדיסק.

הצדדים יפקידו צקים פתוחים בבית הדין עד לקיום פסק הדין.

פסק דין

‏י"ב סיון תשע"ז

בא לפנינו התובע בתביעה כלפי הנתבע אשר נשכר על ידו כצלם חתונות עבור חתונת בתו.

לאחר צילום הארוע התברר כי חלק מהתמונות שצולמו המתעדות חלק מסויים מהארוע נמחקו באונס בעקבות קריסת המחשב של הנתבע.

סך העיסקה כפי שסוכמה בין הצדדים 4700 ₪, כאשר עד עתה שולמו לנתבע 3700 ₪, וישנה יתרה של 1000 ₪ שטרם שולמה.

בהחלטת ביניים פסק בית הדין כי הנתבע יעביר לתובע דיסק עם מאגר התמונות מהארוע ולאחר שהתובע יבחר את מספר התמונות והאלבומים המגיעים לו כפי המסוכם בעיסקה, הנתבע יכין את כל העבודה תוך זמן קצוב ויעביר אותה לתובע, התובע מצידו יגיש לביה"ד את השגותיו ותביעותיו על כלל העבודה לאחר שיקבלה לידו.

אכן הצדדים עמדו בהסכם עפ"י החלטת הביניים.

התובע הציג לביה"ד את תביעותיו: המנעות מתשלום היתרה בס"ך 1000 ₪ המהווים פיצוי על החלק היחסי החסר בתיעוד הארוע, כמו כן ס"ך 180 ₪ בגין הוצאות התביעה.

הנתבע תובע לקבל את יתרת התשלום המלא בס"ך 1000 ₪ בטענה שביצע עבודה סבירה וראויה.

החלטה:

ביה"ד התרשם כי מעורבים הרבה רגשות לא נעימים ועגמת נפש שנגרמו לצדדים מאי אלו סיבות שונות, כמו כן הנתבע מחמת אונסו לא סיפק עבודת צילום מלאה כפי המקובל בדר"כ באופן המתעד את כל הארוע מתחילתו ועד סופו.

אי לכך פסק בית הדין, כי 400 ₪ מס"ך יתרת התשלום יהוו פיצוי לתובע, והתובע ישלם לנתבע את ההפרש בס"ך 600 ₪.

הרב יצחק שרבאני שליט"א         הרב אליהו גולדברג שליט"א         הרב מנחם קרויזר שליט"א

אב"ד                                       דיין                                          דיין

תגיות

נושאים