בס"ד


מס. סידורי:111

חייב שאין לו לפרוע לועד הבית

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
נתבע שמודה בחיוב לועד הבית וטוען שאין לו לשלם, ומתנהל נגדו משפט של בעלי חובות על פירוק פרוייקט שהיה לו.
פסק הדין:
בית הדין לא הטיל על הדייר חובת תשלום עקב התרשמות ממצבו הכלכלי הקשה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' תשרי תש"ס

תש"ס/2

התובע: א', בשם ועד הבית.

הנתבע: ב', דייר בבנין.

בנושא: אי תשלום דמי ועד בית.

טענות הצדדים:

התובע: התקבלה החלטה באספת הדיירים לפני כשנתיים וחלקנו את החיובים לפי גודל הדירה. כל הדיירים שלמו בצ'קים דחויים ומר ב' לא שלם מינואר בשנה הקודמת, הכסף מיועד לצורך חשמל בחדר המדרגות להסקה ונקיון והוצאות עבור תיקונים קטנים: ולכן אני תובע שמר ב' ישלם כי לועד הבית גם אין כסף לכל ההוצאות.

הנתבע: אני מודה בעיקרון בחוב של ועד הבית. אולם, איני עובד זה כמעט שנה וכן אשתי אינה עובדת, יש לי קשיים גדולים גם במכולת, ומתנהל כעת משפט בפירוק הפרוייקט שטיפלתי כשעליתי ארצה לפני כשנתיים. בית המשפט יחליט למי ליתן קדימות בפרעון החובות הרובצים עלי.

עד כאן עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

הנה בנידון שלפנינו אין כאן שום הכחשה מצד הנתבע אלא שהוא טוען שפשוט אין לו.

בית הדין מתרשם שיש כנות בדבריו של הנתבע ולכן אינו מטיל עליו כעת חובת תשלום אולם במידה והנתבע יתחיל לעבוד אזי בית הדין ידון מחדש בתביעה ויראה כמה ניתן יהיה לחייבו בכל חודש על העבר.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

    הרב דוב ליאור                       הרב אהרון אליהו                    הרב שלום אילוז

תגיות