בס"ד


מס. סידורי:1003

טעויות בספר תורה

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
תקציר:
התובע קנה מהנתבע ספר תורה. לאחר שנמצאו טעויות בספר לקח התובע את הספר לבדיקה בה נמצאו טעויות נוספות. התובע דורש ביטל של העסקה. הנתבע טוען שזו דרכו של עולם, הוא מוכן לתקן את הטעויות ודורש את שארית דמי המקח.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שהטעויות סבירות המקח קים ועל הנתבע לתקנן וכן לשאת בעלות בדיקת הספר ועל התובע לשלם את שארית דמי המקח בניכוי דמי הבדיקה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ג סיון תשע"ו

פסק דין

בדין ודברים שבין: צד א'

לבין: צד ב'

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים, וקריאת המסמכים הרלוונטיים, להלן החלטת ביה"ד:

תיאור התביעה: צד א' רכש ספר תורה מהודר מצד ב' בסכום של 100 אלף ₪ לפני שלוש שנים מתוך הסכום שולמו בפועל 83 אלף ₪ (צ'ק של 10 אלף  בידיו של צד ב').

טענת צד א': לפני שנה עשיתי הכנסת ס"ת מהודרת, חודש אחרי התגלתה טעות בכתיבה, פניתי אליו והוא תיקן, לאחר מכן נמצאה עוד טעות, פניתי לבדיקת מחשב, אמרו שאיכות הקלף טובה, הכתיבה אחידה, ומצאו 13 הערות, דורש לבטל את המקח ושכספי יוחזר.

טענת צד ב': הס"ת מהודר, שווה 120 אלף ₪ הטעויות אכן נמצאו, אך זו דרכו של עולם, עשיתי 2 הגהות ידניות, והגהת מחשב לפני שמסרתי לו, ולא עלו על זה, המהומה מיותרת, בדקתי שוב ותיקנתי, חייב לי עוד 17 אלף ₪.

החלטת ביה"ד:

א.      לאחר בדיקת צילום הכתב שהוצג בביה"ד, ובחינת ההערות שנמצאו בהגהת המחשב (שמתוכם 3 הערות שאינם פסול) נמצא שההערות הן סבירות כמקובל בס"ת.

ב.      לכן המקח קיים, וצד ב' יתקן את הבעיות לפי דו"ח המחשב, ואין בס"ת זה שום חשש.

ג.       בית הדין מחייב את צד ב' בהוצאת בדיקת ספר התורה שהוציא צד א', סך זה יקוזז מיתרת החוב.

ד.      על צד א' לפרוע את יתרת חובו תוך 30 יום.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד          (-) הרב ערן אבירם, דיין                (-) הרב אסף נתן, דיין

תגיות